RegioAuto

RegioAuto - dotazník

03.February 2017 | Rubrika: RegioAuto - dotazník

AV mobilita, gestor projektu Škoda Handy ZŤP, v spolupráci s Úniou miest Slovenska, s AOZPO SR, organizáciami tretieho sektora, súkromného sektora má k dispozícii unikátny projekt komunitnej prepravy a podnikania – RegioAuto. Pred samotným uvedením vozidiel do praxe, realizuje preto prieskum záujmu o tento projekt, zameraný na pomoc znevýhodneným obyvateľom, podporu komunitného podnikania Vašej obce/mesta, zariadenia. Za týmto účelom sme spoločne vytvorili dotazník. Jeho hlavným cieľom je preskúmať záujem o využívanie a prevádzkovanie vozidla – RegioAuto, ktorý by sme následne podľa záujmu realizovali.

ČO JE TO REGIOAUTO, komunitná prepravná služba?

RegioAuto, je motorové vozidlo, ktoré má obec príp. organizácia tretieho sektora k dispozícii za účelom plnenia aktivít sociálneho rozmeru alebo živnostník a malá firma za účelom komunitného podnikania. Ich úlohou je pomáhať znevýhodneným skupinám obyvateľov s prepravou (do zdravotníckeho zariadenia, sociálneho zariadenia, na športové, spoločenské a kultúrne akcie) so zámerom rýchleho premiestnenia z bodu A do bodu B, ako i zlepšenie komunitného podnikania s ekonomickým pozitívnym dopadom regiónu.

RegioAuto by malo slúžiť predovšetkým na pomoc seniorom, osobám s ŤZP, rodinám v núdzi, či rodičom s deťmi, ako i živnostníkom a malým firmám.

Vlastne všetkým, pre ktorých sa stáva problematickou preprava ku klientovi, preprava seba samotného, ako i služieb a tovaru na miesto určenia, na zabezpečenie akcií, na zlepšenie podmienok komunitného prostredia a podnikania. Jedná sa o vozidlo značky Škoda, bude dané k dispozícii štátnemu, verejnému, tretiemu sektoru, ako i živnostníkom, malým firmám a chráneným dielňam. Mesačná splátka pre prevádzkovateľa  začína od 167,38 s DPH. Doba trvania používania je 4 roky. Potom je možné zmluvu obnoviť a vozidlo vymeniť. Výška splátky sa vyvíja od typu vozidla, výbavy a predpokladaného počtu najazdených km za 1 rok. V tejto čiastke je už zahrnutý kompletný servis vozidla, zákonné i havarijné poistenie a sezónne pneumatiky. Pohonné hmoty si prevádzkovateľ hradí sám prípadne za podpory regionálnych sponzorov.

Projekt RegioAuto je evidovaný Úradom priemyselného vlastníctva ochrannou známkou.

Prosíme o vyplnenie nasledovného dotazníka:

http://avmobilita.sk/regioauto/dotaznik/

×
Prihlásenie motivátora

Do členskej zóny sa môžu prihlasovať len oficiálni motivátori. Prihlasovacie údaje boli zaslané všetkým motivátorom na emailovú adresu. V prípade potreby nás kontaktujte cez kontaktný formulár alebo na adrese info@paralela.sk

Zabudnuté heslo?
×
Strata hesla

Ak ste stratili heslo zadajte Váš email, následne Vám bude doručený link pre obnovu hesla.