Stratégia pre zdravotne postihnutých so zameraním na špecifickú skupinu športovcov

  • Novinky
  • > Kategoria I
  • > Stratégia pre zdravotne postihnutých so zameraním na špecifickú skupinu športovcov

Stratégia pre zdravotne postihnutých so zameraním na špecifickú skupinu športovcov

06.December 2015 | Rubrika: Kategoria I Stratégia pre zdravotne postihnutých so zameraním na špecifickú skupinu športovcov

Sila myšlienky a slova je obrovská. Keď sa v rámci mojich športových a služobných ciest začala pevne usádzať v mojej hlave, netušil som, že ju budem môcť tak skoro zrealizovať aj v praxi. Inšpirácie v centrách pre zdravotne znevýhodnených po celom svete ma naviedli k myšlienke motivácie a využitia schopností našich zdravotne znevýhodnených športovcov pre nich samotných, pre ich rodinu, pre celú komunitu, pre naše Slovensko. Príklad je silnou motiváciou a už len príbehy našich paralympionikov sú inšpirujúce pre celú spoločnosť. Práve paralympijské hry v Londýne v roku 2012 ukázali, že hendikepovaní športovci vo svojom historickom návrate k zrodu myšlienky paralympionizmu motivovali celú Veľkú Britániu k zdravému životnému štýlu, pohybu, k schopnosti prekonávať samého seba, k schopnosti dostať svoje znevýhodnenie na úroveň obrovského daru inšpirácie a motivácie.


Pohyb je dôležitá súčasť nášho života, vedeli to už staroveké národy a my toto poznanie v sú- časnosti opäť kriesime. Pohybom sa neformuje len telo, ale telo, duch a CHARAKTER. To objavil barón Pierre de Coubertin, zakladateľ novodobých olympijských hier, keď oprášil myšlienku olympizmu z antického obdobia a uplatnil ju nielen vo vzťahu k olympiádam, ale aj ako pedagóg v školách, pri výchove zdravej a charakternej spoločnosti. Pridajme sa k tejto myšlienke a poďme aj v Slovenskej republike vychovávať mladú, zdravú, charakternú spoločnosť. Verím, že práve osobnou motiváciou a príkladom osobných príbehov päťdesiatich paralympionikov sa nám to podarí už v úvodnom pilotnom projekte PARALELA.


Nosnou časťou projektu je táto štúdia, ktorá sa Vám dostáva do rúk pod názvom „Stratégia pre zdravotne postihnutých so zameraním na špecifickú skupinu športovcov“. Je významným dokumentom, ktorý má ambíciu nielen zmapovať a analyzovať oblasť problematiky zdravotne znevýhodnených, ale v závere poskytuje aj konkrétne odporúčania, vychádzajúce z reprezentatívneho prieskumu na vzorke 2055 respondentov.
Záverom mi dovoľte úprimne sa poďakovať všetkým spoluautorom a vyjadriť osobné presvedčenie, že štúdia bude prínosom nielen pre projekt PARALELA, ale aj pre riešenie ďalších sociálno-zdravotníckych tém v rámci filozofie Európa 2020.


PhDr. Ján Riapoš, PhD.
predseda Slovenského paralympijského výboru

 

Stratégia pre zdravotne postihnutých so zameraním na špecifickú skupinu športovcov.pdf

Podobné novinky
×
Prihlásenie motivátora

Do členskej zóny sa môžu prihlasovať len oficiálni motivátori. Prihlasovacie údaje boli zaslané všetkým motivátorom na emailovú adresu. V prípade potreby nás kontaktujte cez kontaktný formulár alebo na adrese info@paralela.sk

Zabudnuté heslo?
×
Strata hesla

Ak ste stratili heslo zadajte Váš email, následne Vám bude doručený link pre obnovu hesla.