Z TLAČOVEJ KONFERENCIE SPV - 28. júla 2015

Z TLAČOVEJ KONFERENCIE SPV - 28. júla 2015

28.October 2015 | Rubrika: Kategoria I

PARALYMPIJSKÉ: Z úspešných parašportovcov chcú vychovať motivátorov Projekt Paralela s podtitulom 'Dôverujte znova vlastným schopnostiam' s celkovým rozpočtom 660 343 eur uviedli do života minulý rok v novembri
BRATISLAVA 28. júla (SITA) - Slovenský paralympijský výbor (SPV) prišiel tohto roku s novým užitočným celoštátnym projektom s názvom Paralela, ktorý má pomôcť zdravotne znevýhodneným ľuďom začleniť sa do bežného života, resp. vrátiť ľudí po ťažkom úraze opäť do spoločnosti. 'Chceme, aby sa ľudia, ktorým život zmenil úraz, nezostali doma ľutovať sa. Nechceme, aby sa utiahli do svojho bytu, do svojho súkromia. Našou ambíciou je pomôcť im začleniť sa do spoločnosti, hoci nešťastná náhoda totálne zmenila ich život,' priblížil predseda SPV a garant celého projektu Ján Riapoš podstatu celoslovenskej iniciatívy Paralela.
Ako prvý muž slovenského paralympijského hnutia ďalej uviedol, pracovná skupina okolo neho novú aktivitu rozbehla vďaka spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Európskeho sociálneho fondu. Robia to ako súčasť operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Projekt Paralela s podtitulom 'Dôverujte znova vlastným schopnostiam' s celkovým rozpočtom 660 343 eur (z toho takmer 40 tisíc získal SPV, pozn), uviedli do života minulý rok v novembri. Jeho prvú fázu chcú iniciátori aktivity skončiť 31. decembra 2015.
'Do projektu sme zapojili päťdesiat osôb, väčšina z nich sú úspešní paralympijskí športovci, ktorí po absolvovaní celého programu budú pôsobiť ako motivátori. Motivátor je v preklade prevádzač. Čiže je to človek, ktorého úlohou je pomôcť telesne postihnutým osobám vyrovnať sa so svojím úrazom či chorobou. Ich cieľovou skupinou budú najmä klienti Národného rehabilitačného centra v Kováčovej,' objasnil filozofiu novej aktivity Ján Riapoš a pokračoval: 'Zdravotne znevýhodneným spoluobčanom chceme prostredníctvom vyškolených motivátorov pomôcť pri výbere kompenzačných pomôcok, pri úprave ich domáceho prostredia, pri nácviku na každodenný život, resp. chceme ich v rámci možnosti vrátiť na slovenský trh práce, hoci sú zdravotne hendikepovaní. Uvedomujeme si, že sme sa pustili do náročného projektu, ale veríme, že vďaka pochopeniu mnohých inštitúcii, ktoré nás v tomto úsilí systematicky podporujú, budeme úspešní.'
Novou motivátorkou pre zdravotne znevýhodnených ľudí je aj mnohonásobná medailistka z paralympiád, majstrovstiev sveta a Európy v športovej streľbe Veronika Vadovičová. 'Netušila som, čo mi môže táto iniciatíva priniesť, čím ma môže obohatiť. Teraz po absolvovaní celého kurzu som rada, že som sa nechala naň nahovoriť.
Školili nás známi odborníci z oblasti motivátorstva, psychológie, zdravej výživy, kondičnej prípravy a športového tréningu. Bolo to fakt super školenie. Bolo pre mňa veľkým zážitkom počúvať podnety známeho človeka v tejto oblasti Petra Krištofoviča alebo psychológa Emila Bullu, ktorý je odborným garantom projektu. Takisto som veľmi rada, že nás školil aj pán Laczo z bratislavskej FTVŠ, ktorý je veľkým znalcom nie iba v oblasti zdravej výživy, ale aj v otázkach kondičnej prípravy a športového tréningu,' povedala pre agentúru SITA Veronika Vadovičová.
'Málokto si uvedomuje, že človek, ktorý po úraze zostane na vozíku, potrebuje mať predovšetkým silné ruky. Potrebuje mať dobrú fyzickú kondíciu, aby sa dokázal pohybovať po byte, aby dokázal bezpečne viesť auto a podobne. V tomto smere prednášky Eugena Lacza boli mimoriadne inšpiratívne pre všetkých, ktorí si ich mohli vypočuť,' pripomenul Ján Riapoš.
Šéf SPV v súvislosti s hľadaním nového zmyslu života po úraze tiež pripomenul, že 70 percent mladých ľudí, ktorí videli súťaže predchádzajúcej Paralympiády v Londýne 2012, sa rozhodlo opustiť svoj domáci 'azyl' a prejavili záujem zapojiť sa do športových aktivít.
'Tak ako Londýn 1948 pred 67 rokmi priniesol prvé historické vystúpenie telesne postihnutých športovcov na celosvetovom podujatí, tak Londýn 2012 vrátil chuť do života mnohým telesne postihnutým mladým ľuďom. My tieto aktivity podporujeme aj letnými kempmi pod názvom ´Hľadáme nové talenty´, ktoré v lete v štyroch turnusoch organizujeme v paralympijskom stredisku na Remate,' povedal Ján Riapoš.
Na jeho slová nadviazala Veronika Vadovičová príkladom zo svojho života. 'Sama som podobný kemp absolvovala pred 17 rokmi. Pôvodne som mala byť lyžiarkou, nakoniec ma získali pre športovú streľbu, ktorú robím už sedemnásť rokov,' vysvetlila 32-ročná rodáčka z Trnavy Veronika Vadovičová. 'Musím sa priznať, že keď som do toho kempu išla, vôbec som netušila, čo budem robiť. Šport som dovtedy sledovala iba v televízii. Aktívne som nerobila žiadny. Ale kamaráti a spolužiaci zo školy o ňom veľmi často hovorili, tak som si povedala, že to pôjdem skúsiť. Dnes som veľmi rada, že som sa k tomu kroku odhodlala. Neviem, čo by som v súčasnosti robila, ak by som nešla na ten kemp pre mladé talenty pred sedemnástimi rokmi. Úplne mi to zmenilo celý život,' otvorene priznala niekoľkonásobná majsterka sveta a Európy v športovej streľbe.
'Nedávno sa mi ozval chlapec, ktorý podobný kemp na hľadanie nových talentov absolvoval pred piatimi rokmi. Chcel odo mňa vedieť, kam sa má prihlásiť, aby sa mohol pripraviť na súťaže v tlaku na lavičke. Chce totiž štartovať na PH 2016 v Brazílii. Spamätal sa síce trochu neskoro, ale som rada, že sa vôbec spamätal. Keď sme ho chceli získať pre nejakú aktivitu, odolával. Teraz sa sám prihlásil. Chce sa hýbať, čo je veľmi dobre,' pridala ďalší príklad zo svojho života úspešná slovenská paralympionička, ktorá má už prvú skúsenosť aj ako čerstvo vyškolená motivátorka. 'Teším sa z toho, že ľudia už nesedia iba na lavičke, nekávičkujú a nefajčia, ale zaujímajú sa aj o šport. Každý nemusí byť športovec. Niekto kreslí, modeluje, vyšíva, spieva. Ale veľmi veľa našlo záľubu v športe. V Kováčovej máme Paralympijský športový klub, do ktorého chodí čoraz viac telesne postihnutých ľudí. Každú chvíľu sa nás pýtajú, kedy si môžu prísť zašportovať. To je posun, ktorý nás aktívnych športovcov veľmi teší. Máme radosť, že sme pre mnohých mladých ľudí našli novú náplň práce, že sme im vrátili chuť do života,' zdôraznila Veronika Vadovičová.

Podobné novinky
×
Prihlásenie motivátora

Do členskej zóny sa môžu prihlasovať len oficiálni motivátori. Prihlasovacie údaje boli zaslané všetkým motivátorom na emailovú adresu. V prípade potreby nás kontaktujte cez kontaktný formulár alebo na adrese info@paralela.sk

Zabudnuté heslo?
×
Strata hesla

Ak ste stratili heslo zadajte Váš email, následne Vám bude doručený link pre obnovu hesla.